Privacy- en cookieverklaring

Privacy Statement Soellaart Outdoor en Wintersport B.V.

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V., gevestigd aan Kleine Houtstraat 49-53 2011 DG Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V.
Kleine Houtstraat 49-53
2011 DG Haarlem
Telefoon: +31 23 53 23 735

De heer A. Nicolai is de Functionaris Gegevensbescherming van Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. De heer Nicolai is te bereiken via avg@soellaart.nl

. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze webshop
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@soellaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soellaart Outdoor en Wintersport B.V.) tussen zit. Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

POS Systeem (Kassa systeem van de fysieke winkel)

 • Private Cloud hosting
 • VPN verbinding (wat staat voor Virtual Private Network), geeft ons een beveiligde (versleutelde) en anonieme (omgeleide) toegang tot ons POS systeem en maakt daarmee de internetverbinding veiliger.

E-commerce software (Software van onze webshop, mobiele shop en tablet shop

 • Security A-rating
 • SSL (https)
 • SSL Testomgeving
 • Backend IP-beveiligd

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens (mist uitdrukkelijk toestemming van klant):

Persoonsgegevens - Termijn - Reden

Personalia - 7 jaar - Garantie, belastingwet, marketing
Adres - 7 jaar - Garantie, belastingwet, marketing
E-mailadres - 7 jaar - Garantie, belastingwet, marketing
Telefoonnummer - 7 jaar - Garantie, belastingwet, marketing

Delen van persoonsgegevens met derden:

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wel kunnen we persoonlijke gegevens uit een bepaalde Google service combineren met andere gegevens, waaronder persoonlijke informatie. Afhankelijk van je accountinstellingen kan het zijn dat je activiteiten op andere sites worden gekoppeld aan je persoonlijke informatie om onze advertenties te verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijnen van sollicitanten:

Voor sollicitanten gelden specifieke bewaartermijnen. Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. bewaart sollicitatiegegevens niet langer dan nodig is voor het sollicitatieproces en de evaluatie van kandidaten. Indien een sollicitant niet wordt aangenomen, worden de sollicitatiegegevens na het voltooien van het wervingsproces in de regel binnen zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de sollicitant expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren voor toekomstige vacatures.

Sollicitatiegegevens worden verzameld en bewaard voor het beoordelen van de geschiktheid van sollicitanten voor de openstaande functies en voor mogelijke toekomstige vacatures. Deze gegevens helpen bij het selectieproces en het nemen van beslissingen over het al dan niet aanbieden van een arbeidsovereenkomst. We bewaren sollicitatiegegevens ook om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals administratieve vereisten en rapportageverplichtingen aan autoriteiten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@soellaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@soellaart.nl

. Soellaart Outdoor en Wintersport B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • VPN verbinding (wat staat voor Virtual Private Network), geeft ons een beveiligde (versleutelde) en anonieme (omgeleide) toegang tot ons POS systeem en maakt daarmee de internetverbinding veiliger.
 • TLS / SSL Testomgevingen
 • Backend is IP-beveiligd, hierdoor kunnen uitsluitend aangemelde computers toegang krijgen tot de backend.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Duidelijke richtlijnen die onze medewerkers hanteren.